Συμμετοχή στην 46η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής του ΕΚΝΕ

Δύο μαθήτριες του σχολείου μας, η Δήμητρα Τιτή (μαθήτρια της Γ’ τάξης) και η Γραμματικού Ευθυμία (μαθήτρια της Β τάξης) συμμετείχαν στην 46η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής (ΕΣΕ) η οποία έγινε στην Θεσσαλονίκη από την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023 έως και τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023. Συγκεντρώθηκαν 120 μαθητές Λυκείου, 15 έως 18 ετών, από τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και 70 πεπειραμένα μέλη από Εθνικές Επιτροπές της Ευρώπης και της Ελλάδας.

Η θεματική της Συνδιάσκεψης “Αέναη Άνθηση των Νέων: Επανεξιολογούμε τις παιδαγωγικές μεθόδους και επενδύουμε στη δια βίου μάθηση” συνάδει με τους στόχους του Υ.ΠΑΙ.Θ και αποσκοπεί στην κατανόηση της ιδιότητας των ενεργών πολιτών και την ενθάρρυνση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων μέσω της μη τυπικής μάθησης. Επιπλέον, η Συνδιάσκεψη προάγει τις αρχές του σεβασμού, της δημοκρατικής συνύπαρξης, του διαλόγου και της αλληλεγγύης τόσο στο πλαίσιο μάθησης όσο και στην ευρύτερη κοινότητα καθώς αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο του Ε.Κ.Ν.Ε.

Στόχος της 46ης ΕΣΕ είναι, μέσω της προσομοίωσης των διαδικασιών λήψης αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εμπλουτισμένη με διαδικασίες δόμησης ομάδας και εργασιών επιτροπών, να επιλεγούν τριάντα (30) μαθητές, εκ των οποίων οι 6 πρώτοι θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην 100η Διεθνή Σύνοδο του Ε.Κ.Ν. στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας (Άνοιξη, 2024).

Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Νένου Χρυσούλα, ΠΕ06

elGreek