Συγκρότηση ομάδας για την τελευταία μετακίνηση στο Πόρτο της Πορτογαλίας

 

Το Φεβρουάριο  2023 επιλέχθηκε η ομάδα μαθητών και καθηγητών του σχολείου μας  που θα συμμετέχει στην τελευταία κινητικότητα του προγράμματος στο Πόρτο της Πορτογαλίας τον επόμενο μήνα.

Τα παιδιά συμμετείχαν σε δραστηριότητες γνωριμίας στο twinspace και ετοίμασαν συνεργατικά την παρακάτω εργασία για να  παρουσιάσουν τη χώρα, το σχολείο και την ομάδα τους την πρώτη μέρα στην Πορτογαλία.

https://prezi.com/view/yhYbtBLbrLNVeevKqxj8/

elGreek