“Στρατηγική Καινοτομίας 2021-2027 – Καινοτομία στην Κατάρτιση – Ψηφιακές,Δεξιότητες στην αγορά εργασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”

Ομάδα μαθητών  από τις τάξεις Β΄ και Γ΄ παρακολούθησε την ημερίδα που διοργάνωσε  η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα “Στρατηγική Καινοτομίας 2021-2027 – Καινοτομία στην Κατάρτιση – Ψηφιακές,Δεξιότητες στην αγορά εργασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” την Τρίτη 28 Μαρτίου 2023 στο Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων | Digital Transformation and Digital Skills Center (DT&S) – Cisco, στην οδό 26ης Οκτωβρίου 21, στη Θεσσαλονίκη.

Η Ημερίδα εστίασε στην παρουσίαση των καινοτομιών στην κατάρτιση, των αναγκών και των εφαρμογών αυτής, ενώ έγινε αναφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στον Περιφερειακό Μηχανισμό Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας Κεντρικής Μακεδονίας και συζητήθηκαν οι σύγχρονες τάσεις στην αγορά εργασίας και οι προοπτικές απασχόλησης μέσω χρηματοδοτήσεων για το 2021-2027 σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο.

elGreek