“Είμαστε αυτό που χτίζουμε, χτίζουμε αυτό που είμαστε”

Στις 15 Απριλίου 2022, μια ηλιόλουστη μέρα, υλοποιήθηκε ένα ενδιαφέρον περιβαλλοντικό πρόγραμμα«Είμαστε αυτό που χτίζουμε, χτίζουμε αυτό που είμαστε» του ΚΠΕ Ανατολικού Ολύμπου με μια υπέροχη ομάδα μαθητών του σχολείου μας, το Β1, στον παραδοσιακό οικισμό παλαιού Πανατελεήμονα Πιερίας. Το θέμα της περιβαλλοντικής δράσης αφορούσε στην παρατήρηση της αρχιτεκτονικής των κτηρίων του οικισμού και οι στόχοι του καταγράφονται παρακάτω:

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Οι μαθητές:

·        να γνωρίσουν τον παραδοσιακό οικισμό του Παλιού Παντελεήμονα,

·        να συγκρίνουν την αρχιτεκτονική, τα παραδοσιακά  στοιχεία και τα δομικά υλικά του παρε

IMG_20220415_104255-COLLAGE

λθόντος και του παρόντος,

·        να συσχετίσουν τον παραδοσιακό  τρόπο ζωής με το σύγχρονο,

·        να αντιληφθούν την άμεση σχέση του φυσικού περιβάλλοντος με τις δραστηριότητες των ανθρώπων στο παρελθόν,

·        να επισημάνουν τις επιβαρύνσεις που δημιουργούνται στο φυσικό αυτό περιβάλλον από τις ανθρώπινες, οικιστικές, τουριστικές, κλπ. παρεμβάσεις στο παρόν και να προτείνουν λύσεις,

·        να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη της ανάδειξης του παραδοσιακού οικισμού ως στοιχείου πολιτισμικής κληρονομιάς και της αειφορικής διαχείρισής του,

·        να καταλάβουν το ρόλο που διαδραματίζει αυτός ο οικισμός στην ανάπτυξη της περιοχής τόσο στο κοινωνικό – οικονομικό όσο και στον πολιτιστικό τομέα.

elGreek