ΨΗΦΙΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ!!!

Σας παραθέτουμε τον σύνδεσμο του βιντεο που δημιούργησαν μαθητές του σχολείου μας για να προωθήσουν την σημασία της ψυχικής υγείας ως σημαντικό παράγοντα για την διασφάλιση καλύτερης ζωής στην Ευρώπη.
Για να ψηφίσετε την ιδέα μας ακολουθήστε τις οδηγίες στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://citizens-initiative-forum.europa.eu/video-competition/imagineeu-competition-mental-health-adolescence_el

Το βίντεο αυτό αποτελεί συμμετοχή στον διαγωνισμό ImagineEU. Ο διαγωνισμός κάλεσε τους εφήβους να παρουσιάσουν τις ιδέες τους για να βελτιωθεί η ζωή στην κοινότητα ή τη χώρα τους. Δημιούργησαν σύντομα βίντεο στα οποία εξηγούν τι πιστεύουν πως πρέπει να αλλάξει και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να γίνει αυτό. Ο διαγωνισμός βασίζεται στην ιδέα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ΕΠΠ), ενός σημαντικού εργαλείου συμμετοχικής δημοκρατίας στην ΕΕ, το οποίο επιτρέπει στους πολίτες να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ.
Ευχαριστούμε εκ μέρους των μαθητών,
Ά. Καρασούλη.

elGreek