Ψηφιακό Αποθετήριο Erasmus+ KA122 2023-25

Για το πρόγραμμα ACT Democratically χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα της eclass για τη δημιουργία αποθετηρίου σχετικά με το υλικό που παρήχθη. Δημιουργήθηκαν τέσσερις ενότητες με την παρακάτω θεματολογία:

 

 

elGreek