Πρόσκληση σε διαδικτυακή ενημέρωση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024

Προσκαλούμε τους γονείς/κηδεμόνες, τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Γ΄ τάξης Λυκείου
και τους/τις απόφοιτους όλων των τύπων Λυκείων, καθώς και το εκπαιδευτικό και διοικητικό
προσωπικό που εμπλέκεται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις να παρακολουθήσουν τη
διαδικτυακή ενημέρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Μαΐου και ώρα 17.30
από την Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Η ενημέρωση θα μεταδοθεί ζωντανά στους συνδέσμους www.webtv.kmaked.eu και
Δράσεις ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας – YouTube, όπου θα παραμείνει αναρτημένη στη διάθεση
της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Τίτλος της διαδικτυακής συνάντησης είναι «Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024» και σκοπός
της είναι η ενημέρωση των υποψηφίων και όλων των εμπλεκόμενων στις Πανελλαδικές
Εξετάσεις για τη διαδικασία των εξετάσεων, την ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη και τον
τρόπο εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές
μαθησιακές δυσκολίες.
Στο τέλος της ενημέρωσης θα υπάρχει η δυνατότητα διατύπωσης ερωτημάτων προς
τους/τις εισηγητές/τριες μέσω του καναλιού YouTube της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας
και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Επισυνάπτεται η αφίσα και το πρόγραμμα των εισηγήσεων της διαδικτυακής ενημέρωσης.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής
Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας
Αλέξανδρος Κόπτσης

9471_Διαδικτυακή ενημέρωση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024._signed

Πρόγραμμα διαδικτυακής ενημέρωσης_Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024

Αφίσα διαδικτυακής ενημέρωσης_Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024

elGreek