Προπαρασκευαστική επίσκεψη στην Ιταλία, 11-13/12/2023

Από τις 11-12-2023 έως 13-12-2023 πραγματοποιήθηκε προπαρασκευαστική επίσκεψη εκπαιδευτικών του σχολείου μας στο ιδιωτικό σχολείο Marymount στη Ρώμη της Ιταλίας. Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Εrasmus ΚΑ122 με τίτλο ACT-democratically και αφορούσε στην προετοιμασία της κινητικότητας δέκα μαθητών και μαθητριών του σχολείου μας και τριών συνοδών εκπαιδευτικών που θα λάβει χώρα τον Ιανουάριο του 2024.

Στόχος της συνάντησης ήταν η προετοιμασία της κινητικότητας των Ελλήνων μαθητών που ακολουθήσει τον Ιανουάριο του 2024.

Έγιναν συζητήσεις σχετικά με την φιλοξενία των μαθητών, τις διατροφικές τους ιδιαιτερότητες, οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα και οι δράσεις της εν λόγω κινητικότητας . Τέλος, διαπιστώθηκε η άψογη συνεργασία των δύο σχολείων και εκφράστηκαν από τους Ιταλούς εκπαιδευτικούς ο ενθουσιασμός των μαθητών/τριών τους για την εξαίρετη φιλοξενία που τους προσφέρθηκε κατά την προηγηθείσα επίσκεψη τους στο σχολείο μας το Νοέμβριο του 2023.

Στην προπαρασκευαστική επίσκεψη συμμετείχαν η συντονίστρια του προγράμματος, κ. Νένου Χρυσούλα, ΠΕ06 καθώς και η εκπαιδευτικός κ. Ζυμβρακάκη Φανή, ΠΕ02.

elGreek