Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Γνωρίζω τον εαυτό μου και τον τόπο μου μέσα από τη Φιλοσοφία, τη Γλώσσα και την Τέχνη»

Στο πλαίσιο του  προγράμματος Αγωγής Υγείας «Γνωρίζω τον εαυτό μου και τον τόπο μου μέσα από τη Φιλοσοφία, τη Γλώσσα και την Τέχνη» οι μαθητές και οι μαθήτριες του Β2 δημιούργησαν τον παρακάτω podcast:

elGreek