Προφίλ Σχολείου

Το Γενικό Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου λειτουργεί από το 2002. Τη σχολική χρονιά 2023-2024 καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες 360 περίπου μαθητών/ριών που φοιτούν σε 16 τμήματα των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄, ακολουθώντας το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών που αφορά την εκπαίδευση στο Γενικό Λύκειο. Παράλληλα, αναμένεται να λειτουργήσουν 2 τμήματα Τάξης Υποδοχής, όπου θα διδάσκονται την ελληνική γλώσσα 20 περίπου αλλόγλωσσοι/ες μαθητές/ριες μας.

Το σχολείο μας δίνει έμφαση στην προώθηση των διαπολιτισμικών αξιών και στοχεύει μέσα από ποικίλες δράσεις να καλλιεργεί τον σεβασμό και την αποδοχή, τον δημοκρατικό διάλογο και τη συνεργασία. Επιδίωξη αποτελεί να λειτουργεί παράλληλα ως κέντρο γνώσης και κουλτούρας ενθαρρύνοντας τους/τις μαθητές/ριες να συμμετέχουν σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα που συνδέουν τη σχολική κοινότητα με την κοινωνία.

elGreek