Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2024

Στο συνημμένο έγγραφο υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για τα κάτωθι Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων και την κατανομή υποψηφίων έτους 2024 :

Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ» και «ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ»

Εξεταστικά Κέντρα Ειδικού Μαθήματος ξένης γλώσσας «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ»

Εξεταστικά Κέντρα Ειδικού Μαθήματος ξένης γλώσσας «ΓΑΛΛΙΚΑ»

Εξεταστικά Κέντρα Ειδικού Μαθήματος ξένης γλώσσας «ΙΤΑΛΙΚΑ»

Εξεταστικά Κέντρα Ειδικού Μαθήματος ξένης γλώσσας «ΙΣΠΑΝΙΚΑ»

12689_ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ

elGreek