Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 2022

Η 26 Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών στις 6 Δεκεμβρίου 2001, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών είναι μια πανευρωπαϊκή
εκστρατεία για την προώθηση της εκμάθησης γλωσσών και εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προώθηση της πολυγλωσσίας  στην Ευρώπη.

Τόποι χωρίς σύνορα
Η γλώσσα μου είναι ο τόπος μου
Ο ήλιος που απλώθηκε κόκκινος στα μαλλιά σου
Το ποτάμι που αλλάζει ονόματα στα όνειρά μου
Το πουλί που κελαηδάει τις λέξεις του στο μυαλό μου

Όμως η γη είναι μεγάλη και γυρίζει, γυρίζω μαζί της κι εγώ
Κάθε τόπος η γλώσσα του λέω και τα κελαηδητά του
Και κάθε γλώσσα ένας νέος τόπος
Χιλιάκριβος κι ευλογημένος τόπος χωρίς σύνορα
Places without borders
My language is my home
The sun that spread red in your hair
The river that changes names in my dreams
The bird that chirps its words in my head

But the earth is big and it turns around, I turn around with it, too
Every place its language and its songs
And every language a new place
A precious and blessed place without borders
Ρ.Φ.

Ηχητικό μήνυμα των μαθητών του σχολείο μας.

elGreek