Πρακτικές ΚΑ122 2023-25

Καλές πρακτικές ΚΑ122 2023-25

Περιοδικό μάθησης : “Το Κοινωνικό Δίλημμα”

Οι μαθητές και οι μαθήτριες τμήματος της Β ΄Λυκείου παρακολούθησαν το ντοκιμαντέρ ‘’The Social Dilemma’’ στο μάθημα της Φιλοσοφίας της Β΄Λυκείου, το οποίο άπτεται της θεματολογίας της ηθικής φιλοσοφίας και της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και της θεματικής του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας της Β΄Λυκείου της σχετικής με την πληροφόρηση, την παραπληροφόρηση, τη χρήση του διαδικτύου […]

Περιοδικό μάθησης : “Το Κοινωνικό Δίλημμα” Read More »

Artful Thinking

Δείτε τα αποτελέσματα της δραστηριότητας στον συνεργατικό πίνακα: https://padlet.com/makrelena/beauty-and-truth-artful-thinking-e8qxt37dn4v2dwj7 Οι μαθητές και οι μαθήτριες κατά την εκπόνηση της δραστηριότητας,  προκειμένου να φέρουν σε πέρας το έργο που ανέλαβαν, ασκήθηκαν συγχρόνως στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων: της επικοινωνίας και της συνεργασίας σε ομάδες, της λήψης κοινών αποφάσεων, του διαμοιρασμού και της ανάληψης διακριτών ρόλων και καθηκόντων, της

Artful Thinking Read More »

Ερωτήσεις σε Έλληνες Ευρωβουλευτές

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ACT Democratically, οι μαθητές του σχολείου μας σε συνεργασία με τους μαθητές του σχολείου της Ιταλίας και της Φινλανδίας μελέτησαν τους 17 στόχους των Ηνωμένων Εθνών και αναρωτήθηκαν για φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας. Μετά από ψηφοφορία επέλεξαν τρεις ερωτήσεις που αφορούν τους νέους και τις απεύθυναν σε Ευρωβουλευτές της χώρας

Ερωτήσεις σε Έλληνες Ευρωβουλευτές Read More »

en_GBEnglish