Αγώνες Ρητορικής 2019

To ΓΕΛ Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου, σε συνεργασία με το 2ο ΠΕΚΕΣ, διοργανώνει τους δεύτερους αγώνες ρητορικής Γυμνασίων και Λυκείων στην αγγλική γλώσσα.
Οι συγκεκριμένοι αγώνες έχουν διπλό σκοπό: αφενός να διευρύνουν το πνεύμα των μαθητών, καλλιεργώντας τους στην ομαδική εργασία αλλά και στη διατύπωση γνώμης και αφετέρου στην αξιοποίηση των γνώσεων που λαμβάνουν διδασκόμενοι την αγγλική γλώσσα. Οι αγώνες επιχειρηματολογίας προωθούν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών και, κατ’ επέκταση, τη διαμόρφωση μελλοντικών προβληματισμένων και ενεργών πολιτών. Ταυτόχρονα, η αγγλική γλώσσα διδάσκεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με σκοπό την ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών σε ένα πλήθος περιστάσεων, ενώ ένα σημαντικό μέρος της διδασκαλίας της είναι η ικανότητα διατύπωσης επιχειρημάτων και γενικώς τεκμηριωμένου γραπτού και προφορικού λόγου σε σχέση με  διαχρονικά ή επίκαιρα ζητήματα. Οι Αγώνες θα διεξαχθούν την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 και ώρα 8.30 στους χώρους του ΓΕΛ Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου (Πηνειού και Ερωτοκρίτου, Εύοσμος, τηλ. 2310 703221, e-mail: mail@lyk-diap-v-thess.thess.sch.gr).

Κάθε σχολείο (Γυμνάσιο ή Λύκειο, τα οποία θα διαγωνιστούν ξεχωριστά στη φετινή  διοργάνωση) μπορεί να στείλει μέχρι 2 διμελείς ομάδες, με την προϋπόθεση ότι για κάθε
ομάδα θα στείλει και έναν κριτή (εκπαιδευτικό ή συνεργαζόμενο φοιτητή Αγγλικής  Γλώσσας). Από τις δύο ομάδες η μία είναι η τακτική και η άλλη αναπληρωματική. Οι
αναπληρωματικές ομάδες θα γίνουν δεκτές μόνο εφόσον δεν έχει εξαντληθεί το όριο συμμετοχών. Οι ομάδες πρέπει να έχουν έναν διακριτικό τίτλο στην αγγλική γλώσσα.
Επίσης, κάθε σχολείο πρέπει μαζί με τη δήλωση συμμετοχής να προτείνει και ένα θέμα για τη διαμόρφωση της τράπεζας θεμάτων των αγώνων. Αναλυτικά οι κανονισμοί των αγώνων
εδώ και το φύλλο αξιολόγησης εδώ. Η περσινή τράπεζα θεμάτων εδώ.

Το σύνολο των κριτών θα έχει την ευκαιρία να επιμορφωθεί μέσω εργαστηρίου στο οποίο θα απαντηθούν απορίες και θα αξιολογηθεί ένας ενδεικτικός αγώνας. Η επιμόρφωση των
κριτών θα γίνει σε προγραμματισμένη συνάντηση σε συνεργασία με το 2ο ΠΕΚΕΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για το σχολείο τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://goo.gl/forms/3Shvrjje1yCwOysB3 μέχρι τις 25
Φεβρουαρίου 2019. Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μόνο ως κριτές, χωρίς συμμετοχή ομάδας από το σχολείο τους, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στη
διεύθυνση https://goo.gl/forms/lWmclnnkdSVdwAWx1 .

en_GBEnglish