Διάχυση της κινητικότητας Erasmus+ στη Ρώμη στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές του σχολείου

Τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 έγινε διάχυση της κινητικότητας Erasmus+ που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη της Ιταλίας από 21 έως και 26 Ιανουαρίου 2024 στους εκπαιδευτικούς του σχολείου.

Η κ. Καρασούλη, ως αρχηγός της εκδρομής, μετέφερε στους εκπαιδευτικούς του σχολείου τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που έλαβαν χώρα στην Ιταλία καθώς και τα οφέλη που αποκόμισαν οι μαθητές.

Οι μαθητές δημιούργησαν παρουσίαση με όλες τις δράσεις που έλαβαν χώρα στη Ιταλία https://www.slideshare.net/slideshows/erasmus-mobility-in-rome-final-pptpptx/266261719

Η διάχυση στους μαθητές του σχολείου έγινε την εβδομάδα από 12 έως και 16 Φεβρουαρίου 2024.

 

elGreek