Διάχυση γνώσεων και εμπειριών μετά την κινητικότητα στο Πόρτο της Πορτογαλίας

Μετά την κινητικότητα στο Πόρτο, οι συμμετέχοντες μαθητές έκαναν διάχυση των γνώσεων που αποκόμισαν στους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου.

Οι συμμετέχοντες καθηγητές ενημέρωσαν το σύλλογο των καθηγητών.

Η παρουσίαση της διάχυσης είναι εδώ.

        

elGreek