Διάχυση γνώσεων και εμπειριών μετά την κινητικότητα στην La Senia της Ισπανίας

Μετά την κινητικότητα στην Ισπανία, οι συμμετέχοντες μαθητές έκαναν διάχυση των γνώσεων που αποκόμισαν στους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου.

Οι συμμετέχοντες καθηγητές ενημέρωσαν το σύλλογο των καθηγητών.

 

                                       

elGreek