Χρήση Νέων Εργαλείων και Μεθόδων Διδασκαλίας μετά από τη δράση Job Shadowing στο Λύκειο Morando Morandi

Στο πλαίσιο της κινητικότητας Job Shadowing η εκπαιδευτικός παρακολούθησε στο μάθημα των Αγγλικών καινοτόμους μεθόδους διδασκαλίας,  καθώς και τη χρήση εργαλείων τεχνολογίας, τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν στο Ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα:

Content Language Integrated Learning (CLIL)

Η μέθοδος CLIL είναι μία εκπαιδευτική μέθοδος διπλής εστίασης (dual-focused teaching) καθώς, μια γλώσσα-στόχος διαφορετική της μητρικής, χρησιμοποιείται τόσο για την εκμάθηση του περιεχομένου μιας θεματικής ενότητας (π.χ. Μουσική, Φυσική Αγωγή, γεωγραφία) όσο και για την εκμάθηση της γλώσσας-στόχου (Marsh,2002).

Στο Ιταλικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι πλέον υποχρεωτικό να διδάσκονται οι μαθητές συγκεκριμένο αριθμό ωρών κάποιο αντικείμενο στην Αγγλική γλώσσα, προτού τελειώσουν το Λύκειο. Τα οφέλη είναι πολλαπλά. Κύριος στόχος είναι η ενίσχυση της γνωστικής ανάπτυξης και  των ατομικών στρατηγικών μάθησης, καθιστώντας τη γλώσσα ως ένα από τα βασικά εργαλεία για τη μάθηση.

Η μέθοδος CLIL  εφαρμόστηκε  την σχολική χρονιά 2019-20 στο μάθημα της Βιολογίας της Α’ λυκείου με τη συνεργασία των καθηγητριών Αγγλικής και Βιολογίας. Έχουν ήδη δημιουργηθεί δύο σχέδια μαθήματος τα οποία αφορούν τη λειτουργία της καρδιάς   και των νεφρών  αντίστοιχα.

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ

Για την πλαισίωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου 3 της Βιολογίας με τίτλο  “Κυκλοφορικό σύστημα” πραγματοποιήθηκε η δραστηριότητα “Ανατομία καρδιάς μικρού θηλαστικού” στο  εργαστήριο φυσικών επιστημών του σχολείου.

Όλοι οι μαθητές μεταξύ των οποίων και οι πρόσφυγες που παρακολουθούν μαθήματα στα τμήματα τη Α’ Λυκείου συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία της ανατομίας με ιδιαίτερο ενθουσιασμό.

Κατά τη διδασκαλία του θεωρητικού μέρους αξιοποιήθηκε επίσης το φύλλο εργασίας που υλοποιήθηκε με τη μέθοδο CLIL και περιελάμβανε διαδραστικό υλικό και διαδραστικά τεστ αξιολόγησης στην αγγλική γλώσσα.

Επίσης αξιοποιήθηκε ειδικά για τους πρόσφυγες η τέχνη στην εκπαίδευση και η διδασκαλία του μαθήματος έγινε μέσω τραγουδιών στην αγγλική γλώσσα όπως πχ.  the heart song  https://www.youtube.com/watch?v=p-wilmN80XE

elGreek