Πρακτικές ΚΑ122 2023-25

Καλές πρακτικές ΚΑ122 2023-25

Διδακτικές Εφαρμογές ανάπτυξης δεξιοτήτων στο μάθημα της Πολιτικής Παιδείας

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2023-2024 εφαρμόστηκαν στο μάθημα της Πολιτικής Παιδείας διδακτικές πρακτικές ανάπτυξης  δεξιοτήτων στους μαθητές και στις μαθήτριες  για τις οποίες προηγήθηκε επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του Discover the 7Cs: Learning for Life (and Work) in the 21st Century  Erasmus+ ΚΑ 122. Συγκεκριμένα εφαρμόστηκαν στα τμήματα της Α΄Λυκείου διδακτικές πρακτικές που περιλάμβαναν  […]

Διδακτικές Εφαρμογές ανάπτυξης δεξιοτήτων στο μάθημα της Πολιτικής Παιδείας Read More »

Διδακτικές εφαρμογές: Εμβαθύνοντας στην ιστορική γνώση

Κριτική ανάλυση πολιτικών γελοιογραφιών Η παρούσα διδακτική πρόταση διάρκειας δύο (2) ωρών υλοποιήθηκε σε δύο τμήματα της Β΄ Λυκείου κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας & Λογοτεχνίας. Πιο συγκεκριμένα:   Αφόρμηση: Εισαγωγή στις πολιτικές γελοιογραφίες Εξήγηση του ρόλου των πολιτικών γελοιογραφιών στην κοινωνία. Χαρακτηριστικά των πολιτικών γελοιογραφιών Ανάλυση των στοιχείων που

Διδακτικές εφαρμογές: Εμβαθύνοντας στην ιστορική γνώση Read More »

Διδακτικές εφαρμογές για την ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και κατάρτισης  Discover the 7Cs: Learning for Life (and Work) in the 21st Century  Erasmus+ ΚΑ 122 σχεδιάστηκαν διδακτικές πρακτικές για το μάθημα της Νεοελληνικής γλώσσας και Λογοτεχνίας και μέρος αυτών των διδακτικών πρακτικών υλοποιήθηκε στο μάθημα της ΝΕ Γλώσσας Β’ λυκείου (τμήμα Β2)  κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2023-2024. Ειδικότερα: 

Διδακτικές εφαρμογές για την ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών Read More »

Ερωτήσεις σε Έλληνες Ευρωβουλευτές

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ACT Democratically, οι μαθητές του σχολείου μας σε συνεργασία με τους μαθητές του σχολείου της Ιταλίας και της Φινλανδίας μελέτησαν τους 17 στόχους των Ηνωμένων Εθνών και αναρωτήθηκαν για φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας. Μετά από ψηφοφορία επέλεξαν τρεις ερωτήσεις που αφορούν τους νέους και τις απεύθυναν σε Ευρωβουλευτές της χώρας

Ερωτήσεις σε Έλληνες Ευρωβουλευτές Read More »

elGreek