Διάχυση της κινητικότητας Erasmus+ στη Ρώμη στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές του σχολείου

Τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 έγινε διάχυση της κινητικότητας Erasmus+ που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη της Ιταλίας από 21 έως και 26 Ιανουαρίου 2024 στους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Η κ. Καρασούλη, ως αρχηγός της εκδρομής, μετέφερε στους εκπαιδευτικούς του σχολείου τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που έλαβαν χώρα στην Ιταλία καθώς και τα οφέλη που αποκόμισαν οι μαθητές. […]

Διάχυση της κινητικότητας Erasmus+ στη Ρώμη στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές του σχολείου Read More »