Χρήση Νέων Εργαλείων και Μεθόδων Διδασκαλίας μετά από τη δράση Job Shadowing στο Λύκειο Morando Morandi

Στο πλαίσιο της κινητικότητας Job Shadowing η εκπαιδευτικός παρακολούθησε στο μάθημα των Αγγλικών καινοτόμους μεθόδους διδασκαλίας,  καθώς και τη χρήση εργαλείων τεχνολογίας, τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν στο Ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα: Content Language Integrated Learning (CLIL) Η μέθοδος CLIL είναι μία εκπαιδευτική μέθοδος διπλής εστίασης (dual-focused teaching) καθώς, μια γλώσσα-στόχος διαφορετική της μητρικής, χρησιμοποιείται τόσο […]

Χρήση Νέων Εργαλείων και Μεθόδων Διδασκαλίας μετά από τη δράση Job Shadowing στο Λύκειο Morando Morandi Read More »