Ημερολόγιο Δράσεων

Increasing Student Success with training coaching- Aυξάνοντας την επιτυχία των μαθητών με το coaching Η εκπαιδευτικός κ Δομουχτσίδου Γαρυφαλλιά παρακολούθησε δομημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «IncreasingstudentSuccesswithTrainingCoaching» (Αυξάνοντας την επιτυχία των μαθητών με το coaching), στην Σμύρνη της Τουρκίας για το διάστημα 1-10 Οκτωβρίου 2019 από τον εκπαιδευτικό και συμβουλευτικό φορέα KIZANLIKLILtd. Μετά το πέρας τη […]

Read More »

Χρήση Νέων Εργαλείων και Μεθόδων Διδασκαλίας μετά από τη δράση Job Shadowing στο Λύκειο Morando Morandi

Στο πλαίσιο της κινητικότητας Job Shadowing η εκπαιδευτικός παρακολούθησε στο μάθημα των Αγγλικών καινοτόμους μεθόδους διδασκαλίας,  καθώς και τη χρήση εργαλείων τεχνολογίας, τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν στο Ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα: Content Language Integrated Learning (CLIL) Η μέθοδος CLIL είναι μία εκπαιδευτική μέθοδος διπλής εστίασης (dual-focused teaching) καθώς, μια γλώσσα-στόχος διαφορετική της μητρικής, χρησιμοποιείται τόσο

Χρήση Νέων Εργαλείων και Μεθόδων Διδασκαλίας μετά από τη δράση Job Shadowing στο Λύκειο Morando Morandi Read More »

elGreek