Increasing Student Success with training coaching- Aυξάνοντας την επιτυχία των μαθητών με το coaching

Η εκπαιδευτικός κ Δομουχτσίδου Γαρυφαλλιά παρακολούθησε δομημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «IncreasingstudentSuccesswithTrainingCoaching» (Αυξάνοντας την επιτυχία των μαθητών με το coaching), στην Σμύρνη της Τουρκίας για το διάστημα 1-10 Οκτωβρίου 2019 από τον εκπαιδευτικό και συμβουλευτικό φορέα KIZANLIKLILtd. Μετά το πέρας τη επιμόρφωσης αξίζει να σημειωθούν (πολύ συνοπτικά) τα ακόλουθα:

Το Coaching είναι μια διαδικασία μεταμόρφωσης των ανθρώπων (γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί, διοικητικοί) από αυτό που είναι σε αυτό που θα ήθελαν να είναι μέσω της απελευθέρωσης και ανάπτυξης των ικανοτήτων τους. Το Coaching επικεντρώνεται στον καθορισμό στόχων, τη δημιουργία αποτελεσμάτων και τη διαχείριση των προσωπικών αλλαγών. Hπαρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης από καθηγητές σχολείων δε στοχεύει στη δημιουργία επαγγελματιών coach, αλλά καθηγητών με coachingskills δηλαδή με δεξιότητες διαχείρισης κρίσεων σε ατομικό επίπεδο αλλά και επίπεδο τάξης.

Ο coach είναι ένας πιστοποιημένος επαγγελματίας που εκτός από μια έμφυτη ικανότητα ενεργητικής ακρόασης, είναι και εκπαιδευμένος κατάλληλα ώστε να κάνει τις κατάλληλες ερωτήσεις στον coacheeώστε να συμφωνήσουν και οι δύο το πραγματικό θέμα που επιχειρείται να προσπελαστεί. Ελάχιστες απαραίτητες προϋποθέσεις για να εφαρμοστεί κάτι ανάλογο στην εκπαίδευση είναι να γνωρίζει oκαθηγητής-coachτις δεξιότητες που απαιτούνται από την αγορά εργασίας από τη νέα γενιά, να έχει γνώσεις ψυχολογίας και να μπορεί να αναπτύξει σχέση αλληλοσεβασμού και εμπιστοσύνης.

Οι προσεγγίσεις διδασκαλίας με καθοδήγηση (coaching) στη σχολική διαδικασία καθίστανται όλο και πιο σημαντικές στις σχολικές μονάδες από το Ηνωμένο βασίλειο έως τις ΗΠΑ και την Αυστραλία. Σε βάθος έρευνες στις ΗΠΑ έδειξαν ότι το coaching είχε θετικό αντίκτυπο στην εκπαιδευτική πρακτική μέσα στην τάξη (Brownetal., 2008). Οι Ross (1992) και Shidler (2009) αναδεικνύουν μια ξεκάθαρη σχέση μεταξύ του coaching των εκπαιδευτικών και των επιτευγμάτων των μαθητών τους.

Ο στόχος του coaching ξεπερνά τη μάθηση μιας καινούργιας γνώσης ή την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και αυτό συνιστά μια σημαντική διαφορά σε σχέση με την εκπαίδευση. Η διαδικασία του coaching στοχεύει στο να αποκτήσει ο coachee (αυτός που δέχεται το coaching) αυξημένη αντίληψη αναφορικά με την κατάσταση που βιώνει, τις ενέργειές του, τους παράγοντες που επιδρούν στη συμπεριφορά του. Στοχεύει επίσης στο να μπορεί να αξιολογεί τα υπέρ και κατά του τρόπου που έχει επιλέξει να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις γύρω του. Ως αποτέλεσμα, το coaching εξυπηρετεί την κινητοποίηση του ενδιαφερόμενου προς πιο αποδοτικές συμπεριφορές και την ανάληψη της δέσμευσης και της ευθύνης για τα αποτελέσματα που προσδοκά να επιτύχει (για σύνοψη δες VanNieuwerburghC.,2018).

Με την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης η συμμετέχουσα γνωρίζει καλύτερα την έννοια του coaching, καθώς επίσης και τις θεωρίες στις οποίες βασίζεται, είναι έτοιμη να αναπτύξει διδασκαλία προσανατολισμένη στην επίλυση προβλημάτων από τους μαθητές, λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές τους αξίες και δεξιότητες. Έχει αναγνωρίσει τη σημασία της έννοιας της ανατροφοδότησης από τους μαθητές. Επίσης, μπορεί να αποτυπώσει και να προσδιορίσει τις ανάγκες του σχολείου μας, να προετοιμάσει ένα σχέδιο δράσης βασισμένο στους στόχους του ιδρύματος και να αξιολογήσει τον αντίκτυπο της εφαρμογής του. Γνωρίζει πώς να εμπνέει και να οδηγεί τις αλλαγές και μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη μαθητών-ενεργών πολιτών, προετοιμάζοντάς τους για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Μέσα από δράσεις διάχυσης που ήδη σχεδιάζονται μπορεί να εμπνεύσει και άλλους εκπαιδευτικούς τουλάχιστον της ίδιας σχολικής μονάδας, ώστε να αποτελέσουν φορείς αλλαγής και καινοτομίας μέσα στα σχολεία τους κάνοντας τη διαφορά και μέσα στις τάξεις τους.

 

 

 

 

 

 

elGreek