SimaGloson
etwinningΠρόγραμμα Comenius: Think, Talk, Touch 2011-2013

Έχουμε τη ευχαρίστηση να σας ανακοινώσουμε ότι το σχολείο μας, το ΓΕΛ Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης Ευόσμου εγκρίθηκε να συμμετάσχει σε πολυμερή σύμπραξη σχολικών μονάδων COMENIUS.Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με διάρκεια δύο έτη με τίτλο «Υποστηρίζω τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση με τη βοήθεια των μουσείων: Σκέφτομαι, Μιλάω, Αγγίζω». Τα συνεργαζόμενα σχολεία είναι από την Ιταλία, το Βέλγιο, την Πολωνία, τη Λεττονία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία. Η δράση αυτή, υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση καιαποσκοπεί στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης και στη βελτίωση της ποιότητάς της μέσω της ενθάρρυνσης της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν στο σχολείο μας διάφορες δράσεις που θα ενισχύουν την ομαδοσυνεργατική μάθηση. Η κινητικότητα μαθητών και εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για ολιγοήμερη επίσκεψη στα συνεργαζόμενα σχολεία αποτελεί σημαντικό μέρος για την υλοποίησης της σύμπραξης.

Aπό την τρίτη μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο Kielce της Πολωνίας 23-27 Σεπτεμβρίου 2012

 

Απόσπασμα από την ενδιάμεση έκθεση προόδου του προγράμματος

Μετά την υπογραφή της σύμβασης και τη συγκρότηση της παιδαγωγικής ομάδας έγιναν οι εξής δραστηριότητες

 • Συγκρότηση ομάδων μαθητών και δημιουργία «γωνιάς Comenius» στο σχολείο. Διάχυση της πληροφορίας ανάληψης Ευρωπαϊκού προγράμματος στην τοπική κοινωνία. Ενημέρωση του Δήμου και των γονέων μέσω ερωτηματολογίων που συντάχθηκαν ειδικά για το σκοπό αυτό.
 • Πρώτη συνάντηση 11 καθηγητών από 5 χώρες, εκτός από την Πολωνία, στα Άδανα της Τουρκίας (συντονίστρια χώρα). Πραγματοποιήθηκαν αρχική, ενδιάμεση-διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση της συνάντησης με χρήση ερωτηματολογίου. Οι δραστηριότητες περιγράφονται αναλυτικά στην αντίστοιχη έκθεση δραστηριοτήτων.
 • Επαναπροσδιορισμός των δραστηριοτήτων και του χρονοδιαγράμματος του προγράμματος.
 • Δημιουργία από τη συντονίστρια χώρα, ιστοσελίδας για τη δημοσίευση των προϊόντων του προγράμματος thinktalktouch.com
 • Σχεδιασμός λογότυπου. Οι ομάδες των μαθητών κατέληξαν σε δυο λογότυπους: έναν για την τοπική προώθηση του προγράμματος και έναν για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία. Ακολούθησε ψηφοφορία από 50 μαθητές από κάθε συμβαλλόμενο σχολείο (οι μαθητές δεν ψήφιζαν για τον λογότυπο της χώρας τους) για την ανάδειξη του επικρατέστερου. Έγινε αποστολή των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας στην Ιταλία, η οποία επιμελήθηκε την έκδοση των αποτελεσμάτων.
 • Δημιουργία πολύγλωσσου λεξικού με όρους που χρησιμοποιούνται στα μουσεία, με το σχολείο μας να παρακολουθεί και να συντονίζει αυτή την προσπάθεια. Για το σκοπό αυτό ομάδες μαθητών με την καθοδήγηση της Παιδαγωγικής ομάδας κατασκεύασαν ένα πρότυπο λεξικό (με φράσεις, κατηγορίες, σχέδια, κεφαλίδες, ηλεκτρονικούς καταλόγους, χάρτη Google κλπ). Τoπρότυπο αυτό λεξικό χρησιμοποιήθηκε και από τους υπόλοιπους εταίρους για τη δημιουργία του λεξικού τους. 6 από τα 7 σχολεία μας έχουν ήδη αποστείλει τα λεξικά τους ενώ περιμένουμε το τελευταίο (Βέλγιο) για να προχωρήσουμε στην έκδοση του λεξικού.
 •  Δημιουργία οδηγού μουσείων για όλες τις χώρες του προγράμματος ο οποίος περιλαμβάνει πληροφορίες για την κάθε πόλη που συμμετέχει στο πρόγραμμα και ιδιαίτερα ιστορικά στοιχεία για το σχολείο της Λεττονίας (150 ετών σχολείο που διαθέτει δικό του μουσείο). Στον οδηγό έχουν συμπεριληφθεί χάρτες Google με τα μουσεία και κατάλογοι με ιστοσελίδες και e-books των μουσείων της ευρύτερης περιοχής γύρω από κάθε συνεργαζόμενο σχολείο.  
 • Ενσωμάτωση των μουσείων στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου, που αποτελεί και στόχο του προγράμματός μας. Αυτό πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία για το διδακτικό έτος 2011-2012  τόσο με το μάθημα ¨Ερευνητική εργασία» της Α Λυκείου, όσο και με άλλες δραστηριότητες. Συγκεκριμένα:
 1. Πραγματοποιήθηκαν ερευνητικές εργασίες με τίτλο «Πορτραίτα ανθρώπων, εικόνες του τόπου μου», «Τουρίστας στην πόλη μου», «Στέκια της πόλης»,  «Λύνω την Ιστορία με Μαθηματικά», «Η τέχνη ως τρόπος δημιουργικής απασχόλησης αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των εφήβων» με επιβλέποντες μέλη της παιδαγωγικής ομάδας.
 2. Σύνδεση μουσειοπαιδαγωγών και εκπαιδευτικών στο Μουσείο Βυζαντινού πολιτισμού. Συμμετοχή στη Δράση 9 του προγράμματος ΔΙΑΠΟΛΙΣ.  Συγκεκριμένα στην υποδράση 9.5 με επισκέψεις και άλλες βιωματικές δραστηριότητες στο Μουσείο Σιδηροδρόμων και στο Μουσείο Φωτογραφίας. Παραλαβή φωτογραφικής μηχανής.
 3. Ομάδα αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών συμμετείχε δύο φορές σε βιωματικό εργαστήρι του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
 4. Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις ενταγμένες στα πλαίσια του Comeniusή άλλων προγραμμάτων στο Μουσείο Λευκού Πύργου, Κέντρο Διάδοσης Επιστημών (Noesis), κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Μουσείο Κινηματογράφου.
 5. Παρακολούθηση σεμιναρίου βιωματικής μάθησης της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού από μέλη της παιδαγωγικής ομάδας.
 6. Συνεργασία με την Ένωση Ξεναγών για ξενάγηση ομάδων μαθητών στο Ιστορικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης.
 • Δημιουργία ομάδας σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης με  σκοπό τη άμεση επικοινωνία μαθητών μεταξύ τους και με τους συντονιστές καθηγητές για τη διευθέτηση των δραστηριοτήτων και για διαχείριση των αποτελεσμάτων.
 • Δεύτερη συνάντηση των εταίρων στην πόλη Campobassoτης Ιταλίας με συμμετοχή μαθητών από όλες τις χώρες.  Οι δραστηριότητες περιγράφονται αναλυτικά στην αντίστοιχη έκθεση.  Οι μαθητές από 7 σχολεία συμμετείχαν σε ομαδικές βιωματικές δραστηριότητες στον αρχαιολογικό χώρο Saepinum.
 • Προετοιμασία για την έκθεση «Αγγίζω τη χώρα» που θα γίνει κατά τη διάρκεια της τρίτης συνάντησης στο Kielce της Πολωνίας στις 24-28 Σεπτεμβρίου 2012. Αφορά στη συγκέντρωση χαρακτηριστικών προϊόντων της περιοχής μας όπως αρωματικά φυτά και βότανα, ειδών διατροφής, προϊόντων τέχνης κ.α
 • Δημιουργία βίντεο και βιντεοπαρουσιάσεων, Powerpointπαρουσιάσεων και αφισών με θέμα τις περιηγήσεις σε πολιτιστικούς χώρους ιδιαίτερου ενδιαφέροντος στα Άδανα και το Campobasso.
 • Δημιουργία βίντεο με τίτλο «Με μια κάμερα στο χέρι» και θέμα την περιήγηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το βίντεο συμμετέχει και στο διαγωνισμό «Αγαπώ και Προβάλλω τον τόπο μου» του Πανελλήνιου Σχολικού δικτύου.
 • Ενημέρωση του «Goldbookdiary» που θα αποτελέσει προϊόν του προγράμματος με εντυπώσεις, φωτογραφίες και ειδικές συνθέσεις. Η προσπάθεια συντονίζεται από τους Βέλγους εταίρους

Αποτελέσματα της σύμπραξης

·         Η ενίσχυση της χρήσης ηλεκτρονικών εργαλείων για  τη αναζήτηση πληροφοριών, τη δημιουργία έντυπου υλικού, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, την επικοινωνία.

·         Η ενσωμάτωση δράσεων σε μουσεία και χώρους πολιτισμού στο Αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου μας με ποικιλία τρόπων. Απλή περιήγηση, ξενάγηση, οργανωμένη και προετοιμασμένη επίσκεψη αλλά κυρίως συμμετοχή σε ειδικά σχεδιασμένα εργαστήρια με βιωματικό τρόπο. Αποτέλεσμα: το μουσείο παύει να είναι ένας βαρετός χώρος όπου απλά «χάνουμε μάθημα» και γίνεται χώρος δημιουργικής απασχόλησης, ενεργής μάθησης και ελεύθερης έκφρασης.

·         Η αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων αλλά και τη σύνταξη εκθέσεων δραστηριοτήτων. Η σύνταξη της παρούσας ενδιάμεσης έκθεσης

·         Η ενίσχυση της επικοινωνίας με χρήση ξένων γλωσσών αγγλικών αλλά και γαλλικών.

·         Η γνωριμία και αλληλεπίδραση μαθητών και καθηγητών από διαφορετικές χώρες με διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα.

·         Η δημιουργία θετικού κλίματος με τους Τούρκους συναδέλφους και η διενέργεια διαπολιτισμικού αλλά και διαθρησκευτικού διαλόγου.

·         Η μείωση του «φόβου προς το ξένο» μέσω της επαφής με την κουλτούρα, τον τρόπο ζωής, την ιστορία των χωρών που επισκεφτήκαμε (Τουρκία, Ιταλία).

·         Η επίτευξη ποικίλων συναισθηματικών στόχων.  Η καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης, η εκδήλωση της συμπάθειας, του σεβασμού, αλληλοκατανόησης, ανοχής και διάθεσης για περαιτέρω συνεργασία.

·         Η ανάπτυξη ενός ομαδοσυνεργατικού μοντέλου μάθησης

·         Η ενίσχυση του προτύπου του «Ευρωπαίου πολίτη». Οι μαθητές αλλά και οι καθηγητές αναπτύσσουν εξωστρέφεια και αυτοπεποίθηση.

·         Η προώθηση της διαπολιτισμικότητας μέσα από τα μουσεία.

 

 

 

Joomla Templates by Joomla51.com