ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το σχολείο μας, το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου εγκρίθηκε να συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+. Πιο συγκεκριμένα, και με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγκρίθηκε  η πρόταση με τίτλο «GEOCACHING IN AND OUT OF THE CLASSROOM-MINDS ON THE MOVE»,  κωδικό «2016-1-ΙΤ02-ΚΑ219-024443_7» και διάρκεια δύο έτη. Το σχολείο μας συμμετείχε ενεργά στη συγγραφή της πρότασης, η οποία βαθμολογήθηκε από εξωτερικούς αξιολογητές με 94/100. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν άλλα έξι ευρωπαϊκά σχολεία από την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Πολωνία και τη Λιθουανία.

Η δράση αυτή, υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποσκοπεί στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης και στη βελτίωση της ποιότητάς της μέσω της ενθάρρυνσης της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Κατά τη διάρκεια των δύο χρόνων του προγράμματος σχεδιάζονται δραστηριότητες στο σχολείο αλλά και εκτός αυτού. Συγκεκριμένα, εκτός από τις συναντήσεις των καθηγητών προβλέπεται και μετακίνηση 12 (τουλάχιστο) μαθητών, μεταξύ των οποίων και δύο μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ή άλλες ανάγκες, σε τέσσερις συνολικά μετακινήσεις. Κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων αλλά κυρίως πριν από αυτές οι μαθητές σε συνεργασία με τους ειδικούς καθηγητές  και τους μαθητές της ομάδας Erasmus+ υλοποιούν δραστηριότητες που σχετίζονται με το πρόγραμμα.

Οι προτεραιότητες του προγράμματος είναι η ανοιχτή και καινοτόμα εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή, η εξερεύνηση γεωκρυπτών από καθηγητές και μαθητές ως μέσο αναγνώρισης της περιοχής τους και η χρήση απλών webquestsγια την αντίληψη του περιβάλλοντος. Με τη συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα ενισχύεται η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ικανότητες παρουσίασης, ο γραμματισμός στην χρήση υπολογιστών και προάγονται οργανωτικές ικανότητες και επιχειρηματολογία. Στο επίπεδο της σχολικής εκπαίδευσης προάγεται η έννοια της ενεργού μάθησης, υποστηρίζεται η συμμετοχή μη προνομιούχων μαθητών και ενισχύονται οι χαμηλές επιδόσεις στα μαθηματικά, τη γλώσσα και την επιστήμη.

 Ενδεικτικές δραστηριότητες, η κατασκευή/σχεδίαση λογότυπου και συμμετοχή σε ψηφοφορία για την ανάδειξη του επικρατέστερου, η εξερεύνηση της ευρύτερης περιοχής μας προς αναζήτηση γεωκρυπτών, η συμμετοχή στη δημιουργία, τοποθέτηση και έλεγχο νέων γεωκρυπτών,  φωτογραφικοί διαγωνισμοί του τύπου «Μαθηματικά και Τέχνη», βίντεο διαγωνισμοί, δημιουργία πολύγλωσσου λεξικού όρων και εκφράσεων που χρησιμοποιούνται στην αναζήτηση γεωκρυπτών, δημιουργία και επεξεργασία ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων αρχικής-διαμορφωτικής, ενδιάμεσης και τελικής αξιολόγησης των δράσεων, και πολλές άλλες. Ιδιαίτερης βαρύτητας θέμα είναι η διάχυση των αποτελεσμάτων στην τοπική κοινωνία αλλά και στην ευρύτερη σχολική κοινότητα η οποία θα γίνεται με μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ. Ιστοσελίδες, blog) αλλά και με τα ΜΜΕ.

Στο πλαίσιο  του προγράμματος θα μετακινηθούν από 3 μαθήτριες/μαθητές το Φεβρουάριο του 2017 στην Ισπανία (Γρανάδα),  τον Οκτώβριο του 2017 στην Ιταλία (Νοβάρα), τον Απρίλιο του 2018 στην Πορτογαλία (Σίντρα),  και περί τα τέλη Μαΐου του 2018 στην Πολωνία ( Kielce).  Το Φεβρουάριο  του 2018 σε ημερομηνίες που θα καθοριστούν ακριβώς αργότερα, το σχολείο μας θα είναι σχολείο υποδοχής, δηλαδή θα δεχτεί μαθητές και καθηγητές από τα υπόλοιπα 6 συνεργαζόμενα σχολεία. Η σχολική κοινότητα (μαθητές, καθηγητές, γονείς) σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα προετοιμάζει σχέδιο φιλοξενίας διάρκειας μιας εβδομάδας στο οποίο η συμβολή όλων των εμπλεκομένων θεωρείται αυτονόητη και καλοδεχούμενη.

 ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΓΕΩΚΡΥΠΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ  

 

 

To ΓΕΛ Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης υλοποίησε επιτυχώς πρόγραμμα Erasmus+ δράση ΚΑ1 (ατομική κινητικότητα καθηγητών) το έτος 2015-2016. Η δράση έχει ήδη γνωστοποιηθεί σε ιστοσελίδες του Δήμου μας και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με δελτίο τύπου . Tα αποτελέσματα των πρώτων μετακινήσεων στη Φινλανδία και την Πορτογαλία γνωστοποιήθηκαν στους συναδέλφους της σχολικής μονάδας και γειτονικών σχολείων στη διάρκεια ημερίδας διάχυσης. Οι ενημερώσεις αφορούσαν στο εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας (παρουσίαση 1, παρουσίαση 2 και παρουσίαση 3) αλλά και στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

Από τη μετακίνηση στο Παρίσι για το πρόγραμμα "Εισαγωγή της κριτικής σκέψης στη διαδασκαλία και μάθηση" προέκυψαν παρουσιάσεις που αφορούσαν παρουσίαση του σχολείου μας  και έκθεση δραστηριοτήτων 

Tα αποτελέσματα των τελευταίων μετακινήσεων στην Ισπανία αφορούσαν στην επιμόρφωση στη χρήση εφαρμογών φορητών συσκευών στη εκπαίδευση 

 

GHH  αφίσα διάχυσης

Joomla Templates by Joomla51.com